Anmälan självförsvarskurs för kvinnor

Under tio kurstillfällen, med start 8 oktober, får du lära dig realistiskt självförsvar i både teori och praktik med fokus på principer framför tekniker och varför det är viktigt. Efter kursen har kursdeltagare användbar kunskap och verktyg för att bättre klara ett eventuellt angrepp.

Utdrag ur kursinnehållet:

-Mindset, Fight or flight
-Socialt våld vs. asocialt våld
-Praktiskt självförsvar, våld som verktyg
- Diskussion och applikation
-m.m.

 

Kontakta oss:

070-866 66 97

info@kenpokarate.nu

Parker/Planas Lineage

Kenpo at it's highest standard